NFF Renteanalytikerkurs

- analyse og forvaltning av renteinstrumenter


NFF har for 26. gang gleden av å invitere til Renteanalytikerkurset -  analyse og forvaltning av renteinstrumenter. Kurset er et krevende fordypningsstudium i finansielle emner rettet mot obligasjonsmarkedet, med mål å gi deltagerne en solid oppdatering i renteteori ved å kombinere teori og praksis.

Kurset er strukturert i to hovedområder. Del I består av basiselementer og metodelære, og del II består av forvaltning.

Kurset har  fire samlinger – to samlinger pr. del, og arrangeres i tredagers samlinger i perioden november 2018 til mars 2019. Hver del avsluttes med en firetimers eksamen. I tillegg skal det innleveres en skriftlig, gruppebasert arbeid, med et omfang på 25-30 sider. Alle tema i del I og del II er eksamensrelaterte. Det utstedes vitnemål og diplom for bestått eksamen. Bestått kurs gir retten til tittelen NFF Renteanalytiker.

Søknadsfrist: 15. oktober 2018


Informasjon 2018/2019 Søknadsskjema

 Kunnskapstest (16 spørsmål, pdf-fil)   

Fasit (pdf-fil)


Adobe Acrobat Reader

Oppdatert 28.06.18

Copyright Norske Finansanalytikeres Forening