Fordypningsstudium i porteføljeforvaltning 2018/2019


STUDIEINFORMASJON

Søknadsfrist

Studieavgift

 

24. september 2018

NOK 65.000.-


Norges Handelshøyskole (NHH) og Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) inviterer til et revidert og oppdatert fordypningsstudium i porteføljeforvaltning med studiestart høsten 2018.

Undervisningen er organisert i fire samlinger over to semestre, samt en avsluttende dag (til diskusjon av fagoppgaven).

Fordypningsstudiet i porteføljeforvaltning er egnet for personer som trenger okppdaterte metoder, teknikker og strategier innen moderne porteføljeforvaltning. Målgruppen er porteføljeforvaltere, finansanalytikere, meglere, personer innen risikostyring, kontroll og informasjonsteknologi, samt personer som gjør vurderinger av eller innkjøp av forvaltningstjenester, yter avansert porteføljerådgivning eller har ansvar for bransjeregulering.

Studiet består av i alt fire temaer, som dekkes i fire samlinger:

  • Kapitalmarkedsteori, egenskaper ved aktivaklassene; aksjer, renter og alternative aktivaklasse, samt statistisk metode

  • Investors behov, målsetning og risikobærende holdning og evne

  • Investeringsstrategi

  • Rammebetingelser, organisering og rapportering

 Studiet består av fire samlinger  i perioden september 2018 til april 2019.

Det utstedes vitnemål og diplom for bestått eksamen. AFA-kandidater vil ved kombinasjonen AFA og bestått Fordypningsstudium i Porteføljeforvaltning gis en NHH MBA med spesialisering i finans.