Fordypningsstudium i Verdsettelse 2018


Verdsettelse - brosjyre 2019

Søknadsfrist

Studieavgift

 

Søknadsskjema

28. januar 2019

60 000,-

 


Norges Handelshøyskole (NHH) og Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) har igjen gleden av å invitere til et intensivt 7-dagers fordypningsstudium i verdsettelse. Studiet forutsetter solid kompetanse i finansiell verdsettelse, og er åpent for alle som kvalifiserer etter opptakskriteriene.

Første samling (6 dager) er lagt til Refsnes Gods på Jeløy, 11. - 16.mars 2019. Den avsluttende samlingen (1 dag) er på Lysebu Hotel Oslo, 13. juni 2019. Første samling gjennomføres som internatsamling der det forutsettes at studentene har anledning til å arbeide utvidede dager.

Verdsettelse av virksomheter og prosjekter er kjernen i finansfaget og sentralt for alle investeringsbeslutninger, både i markedene og internt i selskaper. Studiet er derfor svært relevant både for finansanalytikere, Corporate Finance rådgivere, forvaltere, økonomiledere, revisorer, forretningsjurister og andre som har behov for avansert kompetanse i verdsettelse.

Tidligere AFA kandidater vil etter gjennomføring av studiet oppnå graden MBA i finans fra NHH.