Medlemskap i Norske Finansanalytikeres Forening

Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) ble etablert i 1968, og har i dag ca 1400 personlige medlemmer.

NFF er medlem av EFFAS The European Federation of Financial Analysts Societies

 

NFF skal virke for

 

punkt

allmenn forståelse av kapitalmarkedets funksjon og betydning for norsk økonomi

punkt

bedre rammebetingelser og en sunn utvikling av kapitalmarkedet

punkt

et høyt etisk nivå i finansanalytisk virksomhet og ved omsetning av verdipapirer

punkt

en høy standard på det analysearbeid som utføres