NFF Publikasjoner

GIPS® er en global standard for beregning og presentasjon av investeringsresultat. Standarden er utgitt av Global Investment Performance Committee (AIMR). NFF er norsk sponsor for GIPS®

 

http://www.aimr.org/standards/pps/ finner du den originale teksten, som alltid er den gjeldene versjonen dersom det er formuleringer i de nasjonale versjonene som skaper usikkerhet om innholdet. 

Norsk GIPS® 

GIPS® Handbook (First Edition) kan bestilles hos AIMR

Diverse artikler om GIPS®:

Magma 1/2002 (av Jørn Gunnar Kleven)

NPF-info 14.02.02: Pensjonskassenytt (av Jørn Gunnar Kleven)

Revisjon og Regnskap 3/2002 (av Jørn Gunnar Kleven)Elektroniske publikasjoner

NFF Publikasjoner for salg

For bestilling: kontakt NFF

tlf 22 12 92 10, eller send en e-post

NB! Husk navn og fakturaadresse.

Finansielle nøkkeltall (1998) kr 350,-
Norm for god aksjonærpolitikk (1998) kr 350,-
Beregning og justering av historiske tall pr. aksje (1994) kr 250,-
Guide til konvertible obligasjoner (1990) kr 250,-